شناسایی و معرفی جریانات سلفی جهان معاصر(جبهه النصره)
57 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به شناسایی جریان سلفی جبه النصره پرداخته میشود