با سید جمال الدین
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به قول شهید مطهری:بدون تردید سلسله جنبان نهضتهای اصلاحی صد ساله اخیر،سید جمال الدین اسد آبادی معروف به افغانی است...