تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1393 
مذاهب اسلامی 
ادیان و مذاهب قم 
18.00 
خارج 
 
 
 
 
دکترا 
 
کلام (دانشجوی دکترا) 
ادیان و مذاهب قم